2-årig HF

Når du har taget den nye 2-årige HF, kan du komme ind på mellemlange uddannelser som fx professionsbachelor eller på erhvervsakademiuddannelserne. Det vil sige, at du ud over mange andre uddannelser kan komme ind og uddanne dig til fx lærer, sygeplejerske, laborant og jordbrugsteknolog.

Den 2-årige HF er på 4 semestre. Det første halve år har du mediefag som kunstnerisk fag. På andet år skal du vælge mellem to fagpakker. Den ene indeholder samfundsfag B og erhvervsøkonomi, den anden biologi B og psykologi C.

Som valgfag på 3. og 4. semester kan du vælge mellem flere fag på B-niveau: arabisk, tysk, spansk og psykologi. Der kan naturligvis blive mulighed for at vælge mellem flere valgfag, hvis der er interesse for det.