2-årig STX

På Akademisk Studenterkursus kan du tage din studentereksamen på 2 år. Uddannelsen svarer til den 3-årige STX på et alment gymnasium og er adgangsgivende til alle videregående uddannelser på akkurat samme vilkår. Forskellen er, at du bliver student et år hurtigere, når du tager din uddannelse hos os. 

Uddannelsens faglige indhold og niveau er det samme som på det almene gymnasium, dog har du på studenterkurserne ikke de kreative fag musik, idræt, billedkunst og drama. Du begynder også direkte på din studieretning uden grundforløb.

Vælg mellem tre studieretninger

Vi tilbyder en sproglig-samfundsfaglig, en naturvidenskabelig og en biologisk-samfundsfaglig studieretning. Har du tidligere taget nogle af fagene i gymnasiet, kan du få merit for dem. Du behøver altså ikke tage fagene én gang til.

≫ Se studieretninger her

For unge og voksne - et modent og engageret studiemiljø

Vi har ingen aldersgrænse, men de fleste er mellem 17 og 25 år, når de begynder på ASK.

For at blive optaget på den 2-årige STX skal du være erklæret egnet til en ungdomsuddannelse, og du skal have afsluttet din 9. klasses afgangseksamen fra folkeskolen eller efterskolen for mindst et år siden. Du kan også begynde direkte efter 10. klasse. 

Har du efter grundskolen gået på gymnasiet, men ikke fuldført uddannelsen, kan du få en frisk start hos os. Du kan tage 2. eller 3.g om, hvis du starter på vores 2. år. 

Den 2-årige STX er også for dig, der har lavet noget helt andet efter grundskolen, fx haft erhvervsarbejde eller været i hæren, og nu har mulighed for og lyst til at gå i gang med en studentereksamen. 

At læse en STX på kun to år er hårdt, så du skal være indstillet på, at det kommer til at tage meget tid, fordi der er mange lektier og mange afleveringer. Til gengæld får du den røde studenterhue efter blot to år.