Sprog på ASK

SPANSK, TYSK OG ARABISK - som 2. fremmedsprog

Interesserer du dig for verden – både den du møder lige uden for din hoveddør, og den du læser om på internettet og følger på TV? Vil du gerne have redskaberne til at kommunikere i en globaliseret verden og navigere i et pluralistisk samfund? Så skal du vælge et af de fire fremmedsprog, vi udbyder på ASK.

Alle gymnasieelever skal vælge et fremmedsprog udover engelsk. Det kaldes 2. fremmedsprog. På ASK kan du vælge mellem tre sprog som 2. fremmedsprog: Arabisk, tysk og spansk.

I tre år har ASK som det eneste gymnasiale uddannelsessted i Danmark udbudt arabisk som 2. fremmedsprog.  

 

ARABISK

I arabisk lærer du at tale og forstå standardarabisk, som er det officielle sprog i alle arabisktalende lande. Du får også kendskab til forskellige arabiske dialekter.

Et væsentligt tema i undervisningen er selvfølgelig at lære grammatikken og i det hele taget at lære at bruge sproget, men du får også indsigt i arabisk kultur og moderne samfundsforhold i arabisktalende lande bl.a. ved at se film og læse mange originaltekster som blogindlæg, pop- og rapsange og artikler fra forskellige medier.

Du lærer at forstå og deltage i en samtale på standardarabisk, og du lærer at skrive og oversætte enkle tekster fra dansk til arabisk. Du får også træning i at bruge ordbøger, arabiske grammatikker, og du bliver fortrolig med brugen af IT på arabisk.

Undervisningens faglige niveau er det højeste, man kan få på en gymnasial uddannelse. På ASK kan du vælge arabisk enten som dit 2. fremmedsprog på STX eller som enkeltfag.