Almen Sprogforståelse

I almen sprogforståelse, som forkortes AP, tilegner du dig en grundlæggende forståelse for sprog, som du kan bruge og bygge videre på i undervisningen i dansk, engelsk og dit 2. fremmedsprog.

Vi arbejder med sproghistorie med fokus på, hvordan det danske sprog har udviklet sig, hvordan sproget bruges og er knyttet sammen med kultur og identitet. Vi skal også beskæftige os med dansk grammatik og du får en indføring i latin. Herudover får du kendskab til forskellige måder at lære sprog på.

Du har AP i det første halve år på ASK. Forløbet afsluttes med en skriftlig prøve i december.