Arabisk

Arabisk er det officielle sprog i 22 lande og hovedsprog for over 200 mio. mennesker. Arabisk er et diglossi-sprog, hvilket indebærer, at man har ét formelt arabisk, som anvendes på tværs af de arabiske lande, fra Marokko i vest til Oman i øst. Dette formelle sprog kaldes også moderne standardarabisk. Moderne standardarabisk bruges i formelle sammenhænge, som f. eks. i politik og i nyhedsudsendelser, og det er et sprog, som man lærer i skolen i de arabisktalende lande. Til daglig tales lokale dialekter, som kan variere meget fra land til land. Da de forskellige dialekter ikke har et kanoniseret skriftsprog, anvendes moderne standardarabisk i alle arabisktalende lande som fælles skriftsprog.

På skolen udbyder vi arabisk som 2. fremmedsprog på A-niveau, samt som enkeltfag på både A- og B-niveau.

Der undervises i moderne standardarabisk, men vi beskæftiger os også med tekster og videoer på en eller flere af de store dialekter. Vi arbejder ikke kun med sproget i arabisk, men også med kultur, samfundsforhold og historie. Efter alfabetundervisningen læser vi lette tekster om familie, rejser og fritid og bygger langsomt ordforrådet op til på A-niveau at kunne læse og tale om emner som medier, immigration og oprør. B-niveau afsluttes med en mundtlig eksamen, mens A-niveau afsluttes med en mundtlig og skriftlig eksamen.

Faget indgår i det tværfaglige samarbejde, idet det kan vælges i et af AT-forløbene samt til den afsluttende eksamen. Der er også mange, der vælger at skrive SRP-opgave i arabisk i kombination med eksempelvis matematik.

Eksempler på tekster, opgaver og grammatik: http://akadarabisk.blogspot.dk/

Se undervisningsbeskrivelsen for arabisk A i skoleåret 2014-2015 hér.