Biologi

På ASK udbyder vi biologi på A og B-niveau. På studieretningen Menneske, natur og samfund foregår undervisningen på begge niveauer sideløbende.

Biologi B

Biologi B er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel i laboratoriet som i naturen. Faget præges blandt andet af den hurtige udvikling inden for molekylærbiologi og bioteknologi. Gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde giver faget indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelsen af, hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen. Biologi bidrager desuden til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger. Det giver faglig baggrund for udviklingen af ansvarlighed og stillingtagen i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

Formålet med undervisningen er, at du opnår biologisk indsigt og udvikler ansvarlighed for dig selv og for andre levende organismer.

Biologi B giver indsigt på molekylært niveau, celleniveau, organismeniveau, og slutteligt om økosystemer. Viden om vores egen krop fylder meget i faget.

Gennem faglig fordybelse opnår du erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning og udførelse af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. 

Biologi A

Biologi A er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelle arbejdsmetoder såvel i laboratoriet som i naturen. Faget præges blandt andet af den hurtige udvikling inden for molekylærbiologi og bioteknologi. Gennem observationer i naturen og gennem eksperimentelt arbejde giver faget indsigt i samspillet i naturen og bidrager til forståelsen af, hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen. Biologi bidrager desuden til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og biologiens rolle i samfundet. ¨

Biologi A giver indsigt på molekylært niveau, celleniveau, organismeniveau, populationsniveau og slutteligt om økosystemer. Viden om menneskets krop og livsstils betydning for sundhed og sygdom fylder meget i faget.

Gennem faglig fordybelse opnår du erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning, udførelse og databehandling af resultaterne af eksperimentelt laboratorie- og feltarbejde. 

Formålet med undervisningen er, at du opnår biologisk indsigt, kompetence til at overskue biologiske problemstillinger, samt udvikler ansvarlighed for dig selv og for andre levende organismer.

Se seneste undervisningsbeskrivelse for biologi B hér.