Dansk

På ASK har du dansk på A-niveau. Du har faget begge år.

Danskfagets kerne er dansk sprog og litteratur, og danskfaget har både et studieforberedende og et dannelsesmæssigt formål. 

I dansk læser du både ny og ældre litteratur. Vi arbejder også med nyhedstekster fra aviserne, drama, film og internet. 

Du træner din analytiske sans gennem tekstanalyse, diskussioner og fremlæggelser. Desuden er både mundtlig og skriftlig formidling i fokus.

Undervisningen afsluttes efter 2 år med en centralt stillet skriftlig prøve og en mundtlig prøve, der er udarbejdet af klassens lærer.

Se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse for dansk hér.