Fysik

På ASK udbyder vi fysik på A, B og C-niveau.

Det naturvidenskabelige fag fysik omhandler menneskers forsøg på at udvikle generelle beskrivelser, tolkninger og forklaringer af fænomener og processer i natur og teknik. Gennem et samspil mellem eksperimenter og teorier udvikles en teoretisk begrundet, naturfaglig indsigt, som stimulerer nysgerrighed og kreativitet. Samtidigt giver den baggrund for at forstå og diskutere naturvidenskabeligt og teknologisk baserede argumenter vedrørende spørgsmål af almen menneskelig eller samfundsmæssig interesse.

Fysik C

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil25

Alle kursister skal have fysik på mindst C-niveau.

Fagligt indhold:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Lyd og lys
 • Supplerende stof

På C-niveau skal kursisterne udføre eksperimentelt arbejde og bearbejde data med udnyttelse af de matematiske kompetencer, der opnås i matematik. Der skal afleveres skriftligt arbejde fx i form af fysikrapporter og opgaver.

Det supplerende stof, som kursisterne er med til at udvælge, udgør 30% af uddannelsestiden. I det supplerende stof skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling.

I fysik C gives en mundtlig karakter og eksamen er mundtlig.

Fysik B

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil24

På ASK indgår fysik B som et studieretningsfag sammen med matematik A og kemi B i studieretningen Matematik og Science.

Fagligt indhold:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Bølger
 • Kvantefysik
 • Mekanik
 • Supplerende stof

Det supplerende stof udgør ca. 25% af uddannelsestiden. Kursisterne er med til at udvælge det supplerende stof. I det supplerende stof skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling. Det eksperimentelle arbejde udgør ca. 20% af uddannelsestiden. I det eksperimentelle arbejde bruges dataopsamling på computer i stor udstrækning. Der er et intimt samspil med matematik A både med hensyn til metoderne, der bruges i databearbejdningen af eksperimentelt arbejde, og med hensyn til det teoretiske stof. Normalt udføres et større eksperimentelt arbejde på en forskningsinstitution.

På B-niveau er der mere skriftligt arbejde end på C-niveau. Det skriftlige arbejde omfatter bl.a. fysikrapporter, fysikopgaver og PowerPoint-præsentationer. Der gives både en skriftlig og en mundtlig karakter. Til eksamen er der både en 1½ timers prøve i et kendt eksperimentelt emne og en prøve i et teoretisk spørgsmål.

Fysik A

Læreplan: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil23

På ASK kan fysik A oprettes som valgfag, hvis der er tilstrækkelig tilmelding.

Fagligt indhold:

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi
 • Elektriske kredsløb
 • Elektriske og magnetiske felter
 • Bølger
 • Kvantefysik
 • Mekanik
 • Fysik i det 21. århundrede
 • Supplerende stof

Det supplerende stof udgør ca. 25% af uddannelsestiden. Kursisterne er med til at udvælge det supplerende stof. I det supplerende stof skal indgå aktuelle eller samfundsrelevante problemstillinger, herunder en belysning af fysiske eller teknologiske aspekter af bæredygtig udvikling. Det eksperimentelle arbejde udgør ca. 20% af uddannelsestiden. I det eksperimentelle arbejde bruges dataopsamling på computer i stor udstrækning. Der er et intimt samspil med matematik A både med hensyn til metoderne, der bruges i databearbejdningen af eksperimentelt arbejde, og med hensyn til det teoretiske stof. Normalt udføres et større eksperimentelt arbejde på en forskningsinstitution. 

På A-niveau er der meget mere skriftligt arbejde end på B-niveau i form af især fysikrapporter, fysikopgaver og PowerPoint-præsentationer. Der gives både en skriftlig og en mundtlig karakter. Ved den mundtlige eksamen er der både en 2 timers prøve i eksperimentelt arbejde og en prøve i et teoretisk spørgsmål. Der er også en skriftlig eksamen.

 

Se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse for fysik C hér og for fysik B hér.