Psykologi

På ASK udbyder vi psykologi på C og B-niveau.

Psykologi C

Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. 

I psykologi C kan du derfor få en bedre selvindsigt, og redskaber til at forstå, hvorfor andre handler og tænker, som de gør. Faget bidrager til, at du får et basalt kendskab til den videnskabeligt funderede psykologi. Med dette fundament erhverver du kompetencer til at analysere og reflektere over psykologiske forhold. Psykologi C indgår endvidere i samspil med andre fag.

Psykologi C øger din refleksion i forbindelse med læring og samarbejde. Ligeledes får du gennem faget bedre muligheder for at forstå menneskers forskellighed på baggrund af sociale og kulturelle faktorer. Dette er med til at gøre dig kompetent til at navigere i en globaliseret verden.

Undervisning er bygget op over temaer og som klasse har I medindflydelse på undervisningens indhold og form.

Vi gennemgår følgende temaer: 

  • Socialpsykologi - gruppepsykologiske processer og social indflydelse og stereotyper og fordomme.

  • Udviklingspsykologi - menneskets udvikling i et livslangt perspektiv, herunder betydningen af arv, miljø og kultur samt omsorg, sårbarhed og resiliens.

  • Kognition og læring - psykologiske, sociale og kulturelle forholds betydning for læring, intelligens og hukommelse og perceptionens og tænkningens betydning for menneskets forståelse af omverdenen.

  • Personlighed og identitet – selv, identitet og personlighed og individuelle forskelle i livsstil og håndteringen af udfordringer, herunder stress og coping.

Psykologi B

I psykologi B arbejder vi videre med de temaer, som vi har beskæftiget os med i psykologi C og udvider med et tema om psykologisk metode. Dette indebærer undersøgelsesmetoder, herunder eksperiment, observation, interview og spørgeskemaundersøgelse. Metoder og resultaterne fra forskningen anvendes i mange forskellige sammenhænge til forståelse af mennesket. 

I psykologi B får du desuden et nærmere kendskab til den videnskabelige psykologi, som blandt andet omfatter nyere psykologisk forskning inden for neuropsykologi.

I psykologi B skal du lære at forholde dig kritisk og analyserende ikke blot til budskabet i psykologiske tekster, men i lige så høj grad til den måde hvormed den psykologiske viden er tilvejebragt på, det vil sige psykologiens metoder.

Psykologi B indgår i faglige samspil med andre fag og du udvikler kompetencer til at samarbejde med andre mennesker og får indsigt og forståelse for menneskers forskellighed på baggrund af personlige og kulturelle faktorer.

Ud over den videnskabelige psykologis traditionelle områder, som primært omhandler det normalt fungerende menneske, har du mulighed for at beskæftige dig med spændende emner som psykiske sygdomme og forskellige terapiformer.

Det bærende princip for tilrettelæggelsen af faget er temaorienteret undervisning. Du får medindflydelse på undervisningens indhold og form, idet der anvendes en bred vifte af læringsformer. Du skal desuden selv udvælge et emne og designe en psykologisk undersøgelse (feltarbejde). Bagefter præsenterer du undersøgelsen i en kritisk dialog med resten af klassen.  

Se eksempler på undervisningsbeskrivelser hér:

C-niveau

B-niveau