Religion C

På ASK udbyder vi religion på C-niveau. Faget er obligatorisk for alle kursister. På studieretningen Sprog og samfund ligger faget på 1. år. På Matematik og science og Menneske, natur og samfund ligger faget på 2. år.

Hvad er religion? Hvorfor er mennesker religiøse? Hvad bruger man ritualer til? Hvor mange guder er der i hinduismen? Hvorfor faster muslimer i Ramadanen? Hvem var Jesus egentligt? Hvad er en myte? Kan man godt sammenblande religioner? Hvad er næstekærlighed? Disse og mange, mange andre spørgsmål forsøger vi at besvare i religion C.

Indføring i kristendom og islam er obligatorisk for religion C, og vi skal desuden beskæftige os med endnu en af de store religioner i verden, fx hinduisme eller buddhisme. Herudover kommer et selvvalgt religionsfagligt emne, som kan være alt lige fra Scientology, etik, nordisk mytologi til senmoderne religiøsitet. Mulighederne er mange - emnet skal bare have noget med religion at gøre. Som klasse er I selv med til at vælge emnet.

I løbet af året oparbejder du desuden et religionsfagligt begrebsapperat, som gør dig i stand til at analysere og fortolke tekster og andet materiale, som har et religiøst indhold. Vi læser mange religiøse grundtekster, som er tekster fra fx Bibelen og Koranen, suppleret med film, dokumentarer, hjemmesider, avisartikler o.s.v. 

Religion indgår i tværfagligt samarbejde med andre fag fx med samfundsfag om religiøsitet i det senmoderne samfund, med engelsk om religionens rolle i USA eller med biologi om evolutionsteorier i forhold til religiøse forklaringer på hvordan mennesket blev skabt. Religion indgår også i AT-forløb og kan vælges i forbindelse med AT-eksamen på 2. år.

Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.

Se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse hér.