Samfundsfag

På ASK udbyder vi samfundsfag på A, B og C-niveau

Samfundsfag A

Hvem er vi og hvorfor handler vi som vi gør og hvorfor er menneskets muligheder betinget af hvor man vokser op – dette kunne meget vel være spørgsmål, som vi i samfundsfag forsøger at besvare.

Samfundsfaget skal være med til at give en forståelse at danske og internationale forhold. Faget kredser om kernetemaerne sociologi, politik, økonomi og international politik, temaer der giver os den viden der er væsentlig for at forstå, hvordan verden hænger sammen og giver os nogle redskaber i retningen af at kunne analysere os frem til, hvorfor den hænger sammen som den gør.

I modsætning til manges opfattelse, er samfundsfag ikke bare noget man snakker om. Forud for snakken ligger et kendskab til fagets centrale teorier, evner et at bearbejde statistisk materiale, lave spørgeskemaer,  og meget meget mere.

Samfundsfag er et meget aktuelt fag, hvor vi studerer den omskiftelige verden, vi er en del af. Dette gør vi via relevante artikler, film og dokumentarer, eller ved at tage ud og møde virkeligheden, lave en undersøgelse, eller besøge personer der er relevante for samfundsdebatten.

Samfundsfag B 

Hvorfor siger politikerne ét og derefter gør noget andet, hvorfor betyder det noget for Danmark når krisen kradser i Sydeuropa. Det er spørgsmål der naturligvis findes en forklaring på – og det er disse og mange andre spørgsmål vi med udgangspunkt i empirisk og teoretisk viden forsøger at besvare.

Vi beskæftiger os med verden, som den ser ud lige nu og her. Det betyder, at vi arbejder med mange aktuelle og forskelligartede materiale eksempelvis film, dokumentar og avisartikler. Det kunne også betyde, at vi tager ud i virkeligheden og laver en undersøgelse, eller besøger relevante aktører i den politiske verden. 

Man kan sige at samfundsfag er et meget bredt fag, hvor man via teoretisk stof og et arbejde med aktuelle emner fra den aktuelle debat, forsøger at kvalificere de handlemuligheder vi som borger har i et demokrati.   

Samfundsfag C

Hvad forårsagede finanskrisen? Hvad betyder politisk kommunikation og spin for politik i dag? Skaber Facebook nye mulighed for sociale relationer?

I samfundsfag C tilegner du dig en række værktøjer til at analysere og reflektere over samfundet omkring sig. I undervisningen arbejder vi eksempelvis med, hvordan identiteten skabes og udvikles, de politiske partier i Danmark, velfærdsstaten og demokrati og menneskerettigheder. Undervisningen inddrager aktuelle samfundsmæssige problemstillinger gennem brug af artikler, radio- og tv-indslag. En væsentlig del af undervisningen koncentrer sig om holdningsdannelse gennem argumentation, dialog og debat. 

Se eksempler på undervisningsbeskrivelser her:

C-niveau

B-niveau