Tysk

ASK tilbyder tysk som fortsættersprog på B-niveau. Det kan vælges på A-niveau på 2. år efter 1. år med tysk på B-niveau. Tysk indgår pt. ikke som studieretningsfag i en af vores studieretninger.

I en globaliseret verden er det vigtigt at kunne beherske flere sprog udover engelsk. Tysk er vigtigt, fordi:

  • Tysk er det sprog, som flest europæere taler som modersmål
  • Tyskland er vores nærmeste nabo
  • Tyskland er vores største og vigtigste handelspartner
  • De tysksprogede lande – især Tyskland – har en stor historisk betydning for både Europa og Danmark

Målet for tyskundervisningen er, at du skal lære at forstå tysk, både som skrift- og talesprog. Og så skal du naturligvis også lære at bruge sproget som både mundtlig og skriftligt kommunikationsmiddel i konkrete situationer.

Men tysk er mere end sprogundervisning: Udover grammatiske regler og ordforråd lærer du også om de tysktalende lande – Østrig, Schweiz og Tyskland med fokus på Tyskland som vores naboland. Der bliver drøftet kulturelle, historiske og sociale emner. Og ikke mindst kommer vi også ind på de tre landes geografi. Hovedvægt lægges på aktuelle emner, som bliver belyst fra et tysk (eller østrigsk eller schweizisk) synspunkt.

Ved du, hvad man mener om EU i Tyskland? Eller om organdonation i Østrig? Eller om klimaforandringer i Schweiz? Det er bare nogle af de emner, som du kan komme til at lære noget om i tyskundervisningen på ASK.

Tysk indgår på linje med alle øvrige fag i faglige samarbejder på tværs af fagene, når muligheden byder sig - både i almen studieforberedelse (AT) og i andre tværfaglige sammenhænge.

På 1. år skrives ca. 13 opgaver af forskellig type med progression.

Se et eksempel på en undervisningsbeskrivelse hér.