Matematik, fysik og kemi - den naturvidenskabelige vej

Overblik

Kan man skyde genvej i universet? Hvordan laver man et computerspil? Hvorfor renser vi ikke saltvand og drikker det? Hvor meget krudt skal der til at affyre en raket? Hvorfor ser grankogler altid ud på samme måde? Hvordan dannes nordlys? Bliver man mindre våd, hvis man skynder sig gennem regnen?

Hvis du går og gerne vil have svar på de spørgsmål eller hvis du undrer dig over, hvordan verden hænger sammen, kan du på denne studieretning være med til at finde svar på spørgsmålene gennem studieretningsfagene matematik, fysik og kemi.

Du kommer til at have hænderne nede i stoffet og selv være håndværkeren. Det er helt fundamentalt i fysik og kemi, at du selv arbejder med stoffet. Matematik spiller en vigtig rolle, da du selv skal kunne behandle dine forsøgsresultater i fysik og kemi. Du lærer at beskrive og analysere talmateriale og lærer at arbejde med matematiske problemstillinger og fænomener.

Du skal medbringe din egen computer, fordi du skal lære at bruge software til dataindsamling, matematikopgaver etc. I undervisningen vil du få mulighed for at besøge virksomheder, større laboratorier og universitet, så du får en fornemmelse for, hvordan fagene bruges i uddannelsessystemet og erhvervslivet. Du opnår en god baggrund for at vurdere og debattere naturvidenskabelige problemstillinger.

Hovedfag

Matematik (A)

 • Funktioner (bl.a. lineære, eksponentielle og polynomier)
 • Trigonometri (trekantsberegninger)
 • Differentialregning og integralregning med anvendelser
 • Vektorregning (både i to og tre dimensioner)
 • Statistik (både deskriptiv og testbaseret)

Fysik (B)

 • Fysikkens bidrag til det naturvidenskabelige verdensbillede
 • Energi (fx kinetisk og potentiel energi, energiforhold ved temperatur- og faseændringer)
 • Elektriske kredsløb (f.eks. strømstyrke, spændingsfald, resistans og energiomsætning)
 • Bølger (fx lys, lyd, det elektromagnetiske spektrum)
 • Kvantefysik (fx atomets opbygning, emission og absorption af stråling, radioaktivitet)
 • Mekanik (fx bevægelsesligninger, kraftbegrebet, Newtons love)

Kemi (B)

 • Stoffers opbygning (grundstoffernes periodesystem, atomets opbygning, kemisk binding, tilstandsformer og opløselighedsforhold)
 • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger.
 • Stofkendskab (regler for navngivning, fysiske og kemiske egenskaber for f.eks. metaller, carboxylsyrer, alkoholer og biologisk aktive stoffer)
 • Kemiske reaktioner (f.eks. syre-basereaktioner, redoxreaktioner, kemisk ligevægt og reaktionshastighed)
 • Eksperimentelt arbejde som illustrerer kerneområderne, og hvor du også får indblik i kemikalier og sikkerhed

Fremtid:

Studieretningen retter sig især mod de mellemlange og lange videregående uddannelser indenfor naturvidenskab samt medicin, tandlægestudiet og ingeniøruddannelsen. Studieretningen er også adgangsgivende til politi- og officersskolen.

 

Adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

 

OPBYGNING

Studieretningens opbygning

Denne studieretning er for dig, som ønsker at beskæftige dig med naturvidenskabelige emner og tankegange. Din viden og nysgerrighed sættes på spil i samspillet mellem matematik på højeste niveau og de centrale naturvidenskabelige fag fysik og kemi. Du opnår en god baggrund for at vurdere og debattere naturvidenskabelige problemstillinger.

Bemærk, at skemaet kun er vejledende.

2. Fremmedsprog

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem Tysk eller Fransk fortsætter A og B eller Spansk begynder B.


Er du klar?

Udfyld ansøgningsskemaet og start et nyt kapitel i dit liv

Hent Nu!