Menneske, natur og samfund - en biologisk-samfundsfaglig studieretning

Overblik

Hvad er ældrebyrden? Bliver mennesket ved med at få en højere gennemsnitsalder? Kan man ”designe” sit eget barn? Hvem bestemmer hvilke valg en gravid kan tage for sit foster? Hvor mange gener har et menneske til fælles med en chimpanse? Kan vi genskabe mammutten?

Hvis du går og gerne vil have svar på de spørgsmål eller hvis du undrer dig over, hvordan verden hænger sammen, kan du på denne studieretning være med til at finde svar på spørgsmålene gennem studieretningsfagene biologi, samfundsfag og kemi.

Du kommer til at have hænderne nede i stoffet og selv være håndværkeren. Det er helt fundamentalt i biologi og kemi, at du selv arbejder med stoffet. Biologi spiller en vigtig rolle, for den måde vi har indrettet vores samfund på i dag. Viden om biologiske sammenhænge påvirker vores forståelse af miljø, sundhed, sygdom og fødevareforsyning. Miljøændringer, sundhed, sygdom og adgang til mad spiller også en stor rolle i forhold til de store samfundsændringer og konflikter vi oplever på jorden.

Du skal medbringe din egen computer, fordi du skal lære at bruge software til dataindsamling, matematikopgaver etc. I undervisningen vil du få mulighed for at besøge virksomheder, større laboratorier og universitet, så du får en fornemmelse for, hvordan fagene bruges i uddannelsessystemet og erhvervslivet.

Hovedfag

Biologi (A)

 • Cellebiologi (cellers opbygning og funktion)
 • Genetik og arvelighedslære (med fokus på det molekylære)
 • Fysiologi (hvordan virker den menneskelige krop?)
 • Evolutionsteori (epigenetik - samspillet mellem arv og miljø)
 • Populationsbiologi
 • Økosystemer (stofomsætning i forskellige økosystemer og menneskets indflydelse herpå)

Samfundsfag (B)

 • Sociologi (her arbejder vi med identitetsdannelse og social arv)
 • Politik (vi ser på hvem der har magten i Danmark og hvordan du kan påvirke politiske beslutninger)
 • Økonomi (fx velfærdsstatens opbygning, globaliseringen betydning og forskellen på finans- og pengepolitik)

Kemi (C)

 • Stoffers opbygning (grundstoffernes periodesystem, atomets opbygning, kemisk binding, tilstandsformer og opløselighedsforhold)
 • Mængdeberegninger i relation til reaktionsskemaer og opløsninger
 • Stofkendskab (regler for navngivning, fysiske og kemiske egenskaber for f.eks. metaller, carboxylsyrer, alkoholer og biologisk aktive stoffer)
 • Kemiske reaktioner (fx syre-basereaktioner, redoxreaktioner, kemisk ligevægt og reaktionshastighed)
 • Eksperimentelt arbejde som illustrerer kerneområderne, og hvor du også får indblik i kemikalier og sikkerhed

Fremtid:

Studieretningen sigter især mod de mellemlange videregående uddannelser, fx sygeplejerske, bioanalytiker eller folkeskolelærer, men er også adgangsgivende til visse universitetsstudier og politi- eller officersskolen.

 

Adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

 

OPBYGNING

Studieretningens opbygning

Dette er studieretningen for dig, der gerne vil beskæftige dig med biologisk viden sat ind i et samfundsmæssigt perspektiv. Du vil få indsigt og viden om miljø, sundhed, sygdom og fødevareforsyning og samfundets regulering og udvikling. Du opnår en god baggrund for at vurdere og debattere biologiske og sundheds- og naturvidenskabelige problemstillingers betydning.

Bemærk, at skemaet er vejledende.

2. Fremmedsprog

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk eller fransk fortsætter A eller B eller spansk begynder A.

Vælger du spansk som 2. fremmedsprog er det dit fjerde A-niveaufag og du skal derfor ikke vælge yderligere A-niveau fag.

Har du ikke spansk skal du vælge et af følgende moduler på a-niveau på 2. år: Kemi, samfundsfag eller tysk. Kemi A forudsætter, at du også følger faget på B-niveau.

Der er en række krav til fagsammensætninger og niveauer, som du kan få nærmere besked om ved henvendelse til studievejlederen.

 


Er du klar?

Udfyld ansøgningsskemaet og start et nyt kapitel i dit liv

Hent Nu!