Sprog og samfund - vores verden og kultur

Overblik

Hvorfor kan Obama ikke gennemføre de love han har lyst til? Er Englænderne mere skeptiske overfor EU end andre EU lande? Hvad er et senmoderne samfund? Hvad skal vi leve af i Danmark i fremtiden? Hvilken betydning har den store mexicanske indvandring på USA? Kan det danske velfærdssamfund overleve? Bestemmer man selv sin personlighed? Hvorfor er der så mange med psykiske problemer i dagens Danmark? Hvorfor er der dødsstraf I USA?

Disse spørgsmål og mange andre behandler vi bl.a. på denne studieretning, både i studeretningsfagene engelsk, samfundsfag og psykologi, men også i samarbejdet med de andre fag, bl.a. de centrale humanistiske fag dansk og historie.

Emnerne belyses på tværs af fagene og du vil arbejde med film, litteratur og internettet. Fagene i studieretningen vil være centrale også i de fastlagte tværfaglige arbejder som Almen Studieforberedelse og studieretningsprojektet på 2. år. På 2. år skal enten samfundsfag eller dit 2. fremmedsprog opgraderes til A-niveau.

Du skal medbringe din egen computer eller tablet, da IT indgår som en naturlig del af alle fag.

Hovedfag

Engelsk (A)

  • Sproget (målet er, at du kan udtrykke dig korrekt og nuanceret på engelsk)
  • Tekstlæsning (analyse og fortolkning af både ældre og nyere engelsksprogede tekster)
  • Samfundsforhold (du får indblik i på hvordan og hvorfor Storbritannien og USA adskiller sig Danmark)

Samfundsfag (B)

  • Sociologi (her arbejder vi med identitetsdannelse og social arv)
  • Politik (vi ser på hvem der har magten i Danmark og hvordan du kan påvirke politiske beslutninger)
  • Økonomi (fx velfærdsstatens opbygning, globaliseringen betydning og forskellen på finans- og pengepolitik)

Psykologi (C)

  • Personlighed og identitet (bl.a. betydningen af kulturelle faktorer i forhold til menneskers adfærd)
  • Socialpsykologi (hvordan vi agerer i grupper)
  • Udviklingspsykologi (fx omsorg og menneskets udvikling, betydningen af arv, miljø og kultur)
  • Kognition og læring (hvordan opnår vi vores forståelse af omverdenen og hvordan lærer vi)

Fremtid:

Studieretningen sigter især mod lange og mellemlange humanistiske og samfundsfaglige uddannelser, fx sprogfagene, statskundskab og lærer- og pædagoguddannelserne. Studieretningen er også adgangsgivende til politi- og officersskolen.

 

Adgangskortet kan du se hvilke fagkombinationer og niveauer, der kræves for at komme ind på de enkelte videregående uddannelser.

 

OPBYGNING

Studieretningens opbygning

Denne studieretning er for dig, som ønsker at beskæftige dig med humanistiske og samfundsfaglige emner og tankegange – hvorfor vi tænker og agerer, som vi gør.

Bemærk, at skemaet er vejledende. Der kan ske ændringer ift. de tilbudte c-niveaufag.

2. Fremmedsprog

Som 2. fremmedsprog kan du vælge mellem tysk fortsætter A og B, fransk fortsætter A og B, spansk begynder A.

Vælger du spansk som 2. fremmedsprog er det dit fjerde A-niveau fag, og du skal derfor ikke vælge yderligere A-niveau fag.

Har du ikke spansk skal du vælge et af følgende moduler på a-niveau på 2. år: Samfundsfag eller tysk. Hvis du vælger samfundsfag skal du også have matematik B.


Er du klar?

Udfyld ansøgningsskemaet og start et nyt kapitel i dit liv

Hent Nu!