Arabisk som enkeltfag

Undervisningen i det et-årige Arabisk begynder A foregår mandage og onsdage kl. 17-21.

Du kan læse Arabisk Begynder A-niveau som enkeltfag. Hvis du går på en anden skole eller, hvis du blot interesserer dig for sproget, litteraturen og kulturen, kan du starte på et enkeltfagshold.

Du kan tidligst søge optagelse et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Hvis du går på et andet gymnasium og ønsker, at arabisk skal indgå som en del af din studentereksamen, skal du have en skriftlig tilladelse fra din skole. Det vil typisk være sådan, at skolen skal betale en afgift for, at du kan gå på holdet hos os.

Hvis arabisk ikke skal indgå i dit studentereksamensbevis, skal du ikke bede din skole om tilladelse og du kan starte på holdet hos os. Det er også muligt at færdiggøre studentereksamen hos os, og du vil kunne starte på arabisk og få faget til at stå på dit eksamensbevis. Du kan vælge, om arabisk skal være dit 2. fremmedsprog eller evt. femte A-niveaufag.

Hvis du ønsker at læse arabisk som enkeltfag, fordi sproget, kulturen og litteraturen interesserer dig, skal du betale en afgift på kr 1100,00. Læs nærmere om særlige regler for enkeltfagskursister, der modtager ydelser fra det offentlige eller har en videregående uddannelse under fanen ”Søg optagelse”.

For at man kan opnå A-niveau på kun et år er forløbet meget kompakt og arbejdsbyrden stor. Det betyder at undervisningen ligger om aftenen to dage om ugen, og at der yderligere må påberegnes en del hjemmearbejde.