Økonomi

Kursernes pris afhænger af din uddannelsesbaggrund og, hvis du er efterlønner eller alderspensionist, også af din tilknytning til arbejdsmarkedet.For de fleste enkeltfagskursister koster et kursus 450 kr. eller 1100 kr. Hvis du efter endt kursus ønsker at fortsætte samme fag på et højere niveau, betragtes det som et nyt kursus, og du skal betale et nyt gebyr.Hvis du sammensætter en kompetencegivende pakke (dvs. en hel studentereksamen), kan du få samtlige dine gebyrer tilbage, når du har gennemført alle fagene. Du låner bøger og undervisningsmaterialer af Akademisk Studenterkursus, og du får adgang til vores it-faciliteter.

Ifølge undervisningsministeriet gælder særlige regler, hvis du er efterlønner eller alderspensionist uden eller næsten uden tilknytning til arbejdsmarkedet. For denne kursisttype forhøjes gebyret med 750 kroner pr. fag i forhold til ovennævnte gebyrer, altså i alt 1200/1550 kr. pr. fag - hvis du altså ikke allerede har en videregående uddannelse.

Hvis du i forvejen har en videregående uddannelse, har Folketinget besluttet, at du selv skal betale samtlige omkostninger ved et kursus, hvilket pt. spænder fra 8.500 kr. til 40.000 kr. kroner pr. kursus. Spørg gerne studievejlederen, hvad der forstås ved en videregående uddannelse.

Du kan søge SU og transporttilskud, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen (hvis du har børn under syv år, er kravet 17 lektioner). Det er dog en forudsætning, at du ikke allerede har afsluttet en fuld hf- eller studentereksamen.

TILMELDING

Du tilmelder dig ved at udfylde en blanket hos studievejledningen. Det er muligt at kontakte studievejledningen telefonisk og blive meldt ind. Hvis du tilmelder dig et kursus med startniveau, der bygger videre på et C eller B-niveau (fx Engelsk A), skal vi have dokumentation for, at du allerede har bestået faget på det krævede niveau. Såfremt, der er plads på et hold, er der dog mulighed for at tilmelde sig efter d. 15. august.Du er først endeligt tilmeldt, når vi har modtaget din deltagerbetaling.

PRIS 

Alle kursister betaler et indmeldelsesgebyr på 200 kr. Derudover betaler du pr. fag du ønsker at følge. Det koster kr. 450 pr. fag, undtagen spansk, arabisk, naturgeografi, oldtidskundskab og filosofi, som koster kr. 1100 pr. fag.

BETALING

Du kan betale på følgende måder:

Bankoverførsel til skolens konto, 1471 0001004247.

Husk at påføre meddelelsen dit navn, samt hvad din indbetaling dækker.

Kontant på skolens kontor.