Om SU

Du er berettiget til SU kvartalet efter, at du fylder 18, og du kan søge tidligst en måned før den dato, du kan få SU fra. Har du for eksempel ret til SU fra den 1. august, så kan du tidligst søge fra den 1. juli. Det forudsætter dog, at du er optaget på uddannelsen.

Du søger SU i minSU på www.su.dk

For at få adgang til minSU skal du bruge en digital signatur, som du kan bestille på su.dk. Det tager noget tid at få signaturen, så bestil den i god tid. På den måde er du sikker på, at du kan få din SU til tiden.

For at være berettiget til SU skal du være studieaktiv og have min. 23 lektioner om ugen eller min. 17 lektioner, hvis du har hjemmeboende børn under 7 år.

Har du spørgsmål eller er du i tvivl om noget angående SU, kan du kontakte Alice Petersen, som er studievejleder på Akademisk Studenterkursus.

Du kan søge SU i selvbetjeningssystemet minSU