Tyrkisk som enkeltfag

Undervisningen i tyrkisk begynder A foregår mandage og onsdage kl. 17-21. Kurset er etårigt. 

Du kan læse tyrkisk begynder A-niveau som enkeltfag. Hvis du går på en anden skole eller, hvis du blot interesserer dig for sproget, litteraturen og kulturen, kan du starte på et enkeltfagshold.

Du kan tidligst søge optagelse et år efter, at du har afsluttet folkeskolens 9. klasse.

Hvis du går på et andet gymnasium og ønsker, at tyrkisk skal indgå som en del af din studentereksamen, skal du have en skriftlig tilladelse fra din skole. Det vil typisk være sådan, at skolen skal betale en afgift for, at du kan gå på holdet hos os.

Hvis tyrkisk ikke skal indgå i dit studentereksamensbevis, skal du ikke bede din skole om tilladelse og du kan starte på holdet hos os. Læs mere om kursusafgift og få svar på andre økonomiske spørgsmål i sidemenuen.

For at man kan opnå A-niveau på kun et år er forløbet meget kompakt og arbejdsbyrden stor. Det betyder at undervisningen ligger om aftenen to dage om ugen, og at der yderligere må påberegnes en del hjemmearbejde.