GS – GYMNASIAL SUPPLERING

Akademisk Studenterkursus udbyder i samarbejde med Niels Brock gymnasial supplering i fagene Kemi C og Fysik B.

GSK på Akademisk Studenterkursus er for dig, der mangler kemi og fysik på et bestemt niveau for at komme ind på dit drømmestudie eller som allerede har gennemført fagene, men skal have forbedret din karakter.

Undervisningen i kemi og fysik udbydes tre gange om året: I sommerferien (opstart juli), i efterårssemesteret (opstart august) og i forårssemesteret (opstart januar).

Undervisningen i arabisk udbydes med start i august og afsluttes med eksamen i maj-juni. Undervisningen strækker sig altså over hele skoleåret.

Undervisningen foregår i dagtimerne mandag-fredag i sommerferien og i aftentimerne mandag og onsdag i efterårssemesteret og forårssemesteret.

For at blive optaget på GSK skal du have afsluttet en gymnasial eksamen, en erhvervsuddannelse med minimum ét fag på C-niveau eller tilsvarende uddannelse fx fra udlandet.

Læs mere på www.gsdanmark.dk