ASK - kort fortalt

Akademisk Studenterkursus, i daglig tale kaldet ASK, er grundlagt i 1924 og er landets ældste studenterkursus. I 90 år har unge og voksne taget deres studentereksamen hos os og fået opfyldt drømmen om en uddannelse.

ASK er en mindre skole med et på én gang uformelt, trygt og målrettet studiemiljø. Vores særlige kendetegn er nærhed og respekt for den enkelte, og vi lægger vægt på, at der altid skal være tid og rum til en snak. Vi synes, at det er vigtigt, at alle studerende føler sig set og værdsatte som dem, de er.

På ASK synes vi nemlig, at der skal være plads til alle uanset uddannelsesmæssig, social, kulturel og etnisk baggrund, når bare man er parat til at yde en moden og seriøs indsats og har et godt afgangsbevis fra grundskolen. 

ASK er en farverig skole med et levende og dynamisk studiemiljø, der afspejler den storby, vi er omgivet af. Her er plads til alle og her er højt til loftet.

Vi har en dedikeret lærerstab, personlige mentorer og to studievejledere, så vi kan give dig den optimale hjælp og tryghed, mens du går i skole hos os. En integreret del af skolelivet er også lektieværksteder, skrivedage og skrivecamps, hvor du kan få hjælp og vejledning til at klare dine hjemmeopgaver.

ASK arbejder sammen med de andre studenterkurser i hovedstadsområdet. Det er der bl.a. kommet denne film ud af.