Er ASK for mig?

SPØRGSMÅL & SVAR

Hvis du har spørgsmål om dit studievalg, om SU eller andet, er du selvfølgelig velkommen til at ringe til os eller sende os en mail. Hér finder du svar på nogle spørgsmål, vi ofte bliver stillet:

Hvad kan jeg bruge en studentereksamen fra et studenterkursus til?

En studentereksamen og det 3-årige enkeltfagsforløb fra Akademisk Studenterkursus er adgangsgivende til alle korte, mellemlange og lange videregående uddannelser. Har du læst et enkeltfag hos os, er det også kompetencegivende.

Hvad kræves der for at blive optaget på et studenterkursus?

Du skal være egnet til en ungdomsuddannelse, og du skal have afsluttet din 9. klasses afgangseksamen fra folkeskolen for mindst et år siden. Du kan også begynde på studenterkursus direkte efter 10. klasse.

Hvem går på et studenterkursus?

Alle slags mennesker. Studenterkursus er for unge voksne, der har holdt pause efter folkeskolen, der lige er færdige med 10. klasse eller har været på efterskole, der er droppet ud af gymnasiet og gerne vil starte på en frisk, der har været i hæren eller har haft forskellige udfordringer at kæmpe med.

Hvad er forskellen på en studentereksamen fra studenterkursus og en studentereksamen fra det 3-årige gymnasium?

Du bliver STX-student et år hurtigere. Du har de samme fag som på det 3-årige gymnasium, bortset fra de kreative fag og idræt. På studenterkursus starter du også direkte på studieretningen uden grundforløb.

Kan jeg blive student på 3 år på Akademisk Studenterkursus?

Ja, det kan man. Man læser en enkeltfagspakke hvert år over 3 år, og så har man til sidst en fuld studentereksamen.

Kan jeg tage enkeltfag?

Ja, alle dem, du har lyst til. Du kan endda stykke en hel studentereksamen sammen.

Kan jeg få arabisk som 2. fremmedsprog, og kan jeg også læse arabisk som enkeltfag eller femte A-niveaufag på Akademisk Studenterkursus?

Ja, det kan du.

Hvad er forskellen på en studentereksamen fra studenterkursus og en HF-eksamen?

Studentereksamen fra studenterkursus er præcis den samme som en studentereksamen fra det 3-årige gymnasium. Du bliver bare student et år tidligere. I en studentereksamen kan man opnå højere niveauer i fagene. På HF skal du op i alle fagene, og du får ingen karakterer. På studenterkursus og det 3-årige gymnasium får man termins - og årskarakterer, og man skal kun op i de fag, der bliver udtrukket til eksamen.

Kan jeg komme direkte fra 2. og 3.g ind i en 2. årsklasse på Akademisk Studenterkursus?

Ja, hvis du har afsluttet 2.g, kan du komme direkte ind i en 2. årsklasse. Hvis du har påbegyndt 3.g, men ikke afsluttet året, kan du også komme direkte ind i en 2. årsklasse og gøre din studentereksamen færdig.

Har jeg mødepligt?

Ja, det har du, og du skal aflevere dine opgaver. Hvis du er selvstuderende gælder andre regler. Hvis ikke du opfylder kravene til mødepligt, kan du miste din SU.

Hvad er gennemsnitsalderen for de studerende på Akademisk Studenterkursus?

Vi har ingen aldersgrænse, men de fleste er mellem 17 og 25 år, når de begynder hos os.

Skal jeg have min egen computer med i skole?

Ja, det er en rigtig god idé, da den skal bruges meget i undervisningen. Vi har også IT-lokaler, hvor du kan bruge skolens computere.

Skal jeg selv købe mine egne bøger?

Nej, du låner bøger hos os, og gennem dit UNI-login får du gratis adgang til alle Gyldendals ordbøger.

Hvad gør jeg, hvis jeg synes lektierne er svære en overgang?

Så skal du komme til vores lektiecaféer, skrivedage og skrivecamps.

Holder I fester, caféer, gallafest, translokation, foredrag, ekskursioner osv.?

Ja, det gør vi, og det er rigtig spændende og hyggeligt.