Billedkunst

Billedkunst på C-niveau indgår på HF som valgfag i første halvdel af første år og afsluttes med eksamen i december eller januar. 

C - NIVEAU

I billedkunst har vi fokus på visuelle fænomener, som fx traditionelle og moderne kunstformer, arkitektur og digitale udtryksformer, og du lærer blandt andet, hvad forskellen er på personlig smag og analytisk tilgang, når man skal forholde sig til et visuelt værk.

Faget veksler mellem teori og praksis, hvor du løbende skal omsætte den teoretiske viden, du tilegner dig i praktiske, kunsteriske projekter. Undervejs dokumenterer du dit arbejde med praksis, analyse og teori i en portfolio.

Din portfolio indgår i eksamen, og herudover skal du inden eksamen udfører et selvstændigt og individuelt eksamensprojekt, hvor du arbejder med at undersøge et emne eller en problemstilling, som din lærer har formuleret. I projektet indgår dine egne eksperimenterende undersøgelser i form af praktisk, kunstnerisk arbejde.