Biologi

På HF kan du vælge biologi på B-niveau på den sundhedsfaglige linje på andet år. På første år indgår faget på C-niveau i naturfagspakken, som afsluttes efter andet semester.

B - NIVEAU

Biologi betyder studie af liv og er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelt arbejde, i laboratoriet og i naturen.

Gennem observationer giver faget indsigt i forskellige årsagssammenhænge i naturen og bidrager til forståelsen af, hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen.

Faget bidrager desuden på forskellige niveauer til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger. Viden om kroppen og den individuelle livsstils betydning for sundhed og sygdom fylder meget i faget.

Gennem faget oparbejder du et fagligt fundament for at tage stilling til aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold, og du opnår endvidere erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning, udførelse og databehandling af resultaterne af eksperimentelt arbejde.