Dansk

På HF har du dansk på A-niveau på begge år.

A - NIVEAU

En torsk er ikke bare en torsk. Det kan være en optil 1,9 m lang fisk eller et skældsord for en, der lige har dummet sig.

Vi bruger sproget hele tiden såvel i skrift som i tale, men vi bruger det med meget forskellige formål. Nogen gange vil vi informere, nogen gange vil vi provokere, nogen gange vil vi imponere.

I danskfaget arbejder vi med sproget på mange forskellige måder, og vi kommer vidt omkring: Vi undersøger, hvordan romantikkens poeter forsøgte at erobre deres hjertes udkårne med svulstig poesi. Vi lærer, hvordan vi argumenterer for vores holdninger og undersøger, hvordan andre forsøger at overbevise os om deres, og vi træner vores analytiske sans gennem arbejdet med skønlitterære tekster.

Dansk indgår i tværfagligt samarbejde i mange sammenhænge fx i Historieopgaven på andet semester, og på andet år kan du vælge, at faget skal indgå i din SSO (Større Skriftlig Opgave).

Dansk A afsluttes med såvel en mundtlig som skriftlig eksamen.