Religion

På HF udbyder vi religion B som valgfag på 2. år. Herudover indgår faget på C-niveau i Kultur- og samfundsfagsgruppen (KS), som afsluttes efter tredje semester.

B - NIVEAU

I religion på B-niveau bygger vi videre på og udvider den grundlæggende viden, som du har tilegnet dig om religion i KS på første år. På B-niveau bliver du således i stand til i højere grad aktivt og selvstændigt at anvende din viden på en række religionsfaglige temaer, teorier og materiale med religiøst og religionsvidenskabeligt indhold. På B-niveau kommer du også på ekskursioner, hvor du skal ud at møde og undersøge religionerne, som de praktiseres og leves i religiøse fællesskaber. Særligt for religion B er desuden, at det er et krav, at der indgår materiale på engelsk.

Vi arbejder videre med kristendom og islam, hvor vi på B-niveau får mulighed for at dykke ned i spændende underemner som fx sufisme, islamisk feminisme, kristen mystik eller indre mission. Vi skal desuden beskæftige os med enten hinduisme eller buddhisme. Herudover kommer endnu en religion, fx jødedom, scientology eller sikhisme, og et selvvalgt religionsfagligt emne, som kan være alt lige fra omvendelse, ateisme, fundamentalisme, satanisme og nordisk mytologi til senmoderne religiøsitet. Mulighederne er mange - emnet skal blot have noget med religion at gøre. Som klasse er I selv med til at vælge både den fjerde religion og det religionsfaglige emne.

På B-niveau læser vi en del religiøse grundtekster, som er tekster fra fx Bibelen, Koranen eller Upanishaderne, suppleret med film, dokumentarer, hjemmesider, avisartikler o.s.v. Herudover skal vi læse et religiøst hovedværk, som er en længere tekst med et religiøst eller religionsvidenskabeligt indhold.

I slutningen af skoleåret skal du enten individuelt eller i gruppe med andre udarbejde et projekt, som ligger inden for eller i forlængelse af de forløb, der er arbejdet med i løbet af året. Du vælger selv dit projektemne, som fx kan bygge på feltarbejde. Projektet indgår i eksamen, som er mundtlig og består dels i eksamination i dit projekt dels i et ukendt tekstmateriale.