Biologi

På NBG udbyder vi biologi på A-, B- og C-niveau. På den sproglige studieretning indgår faget på andet år på C-niveau, på naturvidenskab-science på B-niveau og på den naturvidenskabelige-biologiske studieretning på A-niveau. På disse studieretninger har du undervisning i faget på både første og andet år.

A/B/C - NIVEAU

Biologi betyder studie af liv og biologi er et naturvidenskabeligt fag med vægt på eksperimentelt arbejde, i laboratoriet og i naturen. Faget er stadig under udvikling, specielt inden for molekylærbiologi og bioteknologi, og gennem observationer giver faget indsigt i forskellige årsagssammenhænge i naturen og bidrager til forståelsen af, hvordan menneskelig aktivitet påvirker naturen.

Faget bidrager desuden på forskellige niveauer til menneskets forståelse af sig selv som biologisk organisme og som samfundsborger. Viden om kroppen og livsstilens betydning for sundhed og sygdom fylder meget i faget.

Gennem faget oparbejder du et fagligt fundament for at tage stilling til aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold, og du opnår endvidere erfaring med kritisk informations- og litteratursøgning samt planlægning, udførelse og databehandling af resultaterne af eksperimentelt arbejde.

Faget indgår i tværfagligt samarbejde i mange sammenhænge. Går du på den naturvidenskabelige-biologiske studieretning kan biologi fx indgå i din SRP (Studieretningsprojektet).