Historie

På den 2-årige STX har du historie på A-niveau. Faget er obligatorisk på alle studieretninger, og du har det både på første og andet år.

A - NIVEAU

Hvor tæt har verden egentlig været på atomkrig? Hvor langt nåede vikingerne på deres plyndringstogter? Hvorfor ophørte Romerriget?  

Gennem historiefaget får vi indsigt i og viden om vigtige begivenheder og udviklingstendenser i fortiden – både i Danmark, Europa og verden. Faget beskæftiger sig med at forstå vores politiske, kulturelle, økonomiske og sociale baggrund og giver os dermed værktøjer til at forstå verden i dag. 

Historie indgår i tværfagligt samarbejde i mange sammenhænge, på første år fx i DHO (Dansk-Historie opgaven) og på andet år kan du vælge, at faget skal indgå i din SRP (Studieretningsprojektet).

Historie A afsluttes med en mundtlig eksamen.