Mediefag

På den 2-årige STX udbydes mediefag som valgfag på B-niveau på tre studieretninger: Den sproglige, den samfundsfaglige og den naturvidenskabelig-biologiske. Faget ligger på 2. år.

B - NIVEAU

Mediefag er et fag, hvor du arbejder både teoretisk og praktisk. Dvs. at alt den teori, du lærer om fx kamerabevægelser, billedbeskæringer og lyd, skal du selv ud at prøve i praksis ved at lave dine egne medieproduktioner. I starten laver du små øvelser med din egen mobiltelefon, senere skal du med skolens kameraer lave korte film eller dokumentarer for til sidst sammen med en gruppe at lave en eksamensfilm. Den praktiske side af faget er oftest baseret på gruppearbejde.

Ved at arbejde både teoretisk og praktisk med medier bliver du i stand til at analysere og afkode medieproduktioner, som andre har lavet, og som du ser på fx youtube, facebook, i TV, i biografen og på streamingtjenester, samtidig med at du også bliver trænet i selv at lave produktioner, som du kan dele med andre via forskellige distributionskanaler og på forskellige medieplatforme. Mediefag handler nemlig ikke kun om film og TV, men i høj grad også om nyere medier, som fx SoMe.

I mediefag beskæftiger vi os både med fakta og fiktion og blandinger herimellem. På B-niveau gennemføres først et introforløb, hvor du får kendskab til filmiske virkemidler og dramaturgi, og herefter tre eller fire forløb. Et forløb kan fx have overskriften Ungdom, Reklamespots, Dommedag på film, Amerikanske TV-serier eller Krig. Flere af temaerne kan gå på tværs af fakta og fiktion. Vi ser en masse filmcitater, hele spillefilm og dokumentarer og andre former for medieproduktioner.

Mediefag B afsluttes med en mundtlig eksamen, som er todelt. Første del er en gruppeeksamen, hvor du forinden eksamen sammen med en gruppe har lavet en kortere medieproduktion (fx en ungdomsfilm eller en dokumentar), som I skal forsvare til eksamen. Anden del er en individuel eksamen, hvor du eksamineres i et filmcitat.

Mediefag indgår i tværfaglige forløb og kan indgå i studieretningsprojektet (SRP).