Samfundsfag

På den 2-årige STX udbyder vi samfundsfag på A, B og C-niveau. På den samfundsvidenskabelige studieretning indgår faget på A-niveau som studieretningsfag, mens det på de tre andre studieretninger indgår enten på C- eller B-niveau.

A/B/C - NIVEAU

Samfundsfag giver os en forståelse for danske og internationale forhold, af os selv og vores omverden. 

Faget kredser om kernetemaerne sociologi, politik, økonomi og international politik, der alle hjælper os med at forstå den komplekse og globaliserede verden, vi befinder os i. Faget undersøger emner som den moderne krig, det multikulturelle samfund, økonomiske kriser, hvordan vi i fremtiden kan sikre velstand og velfærd og EU's indflydelse på Danmark. 

Vi henter vores viden fra verden omkring os; fra bøger, avisartikler, dokumentarer, sociale medier, interviews og spørgeskemaundersøgelser. Og vi bygger bro mellem klasseværelset og verden udenfor gennem politiske oplæg, paneldebatter og ekskursioner til så forskellige steder som Christiania, Folketinget eller Ungdomshuset.

På A-niveau fylder det skriftlige arbejde en del.

Faget indgår i tværfagligt samarbejde på mange niveauer - fx kan du vælge det i forbindelse med din SRP (Studieretningsprojektet) på andet år. 

På C- og B-niveau afsluttes faget med en mundtlig eksamen, mens eksamen på A-niveau er både skriftlig og mundtlig.