Tysk

På den 2-årige STX indgår tysk fortsættersprog på B-niveau som studieretningsfag på den sproglige studieretning. Herudover kan du vælge det som 2. fremmedsprog på de tre andre studieretninger. På den samfundsfaglige og naturvidenskabelig-biologiske studieretning kan du desuden vælge at hæve dit 2. fremmedsprog til A-niveau, herunder tysk.

A/B - NIVEAU

I en globaliseret verden er det vigtigt at kunne beherske flere sprog udover engelsk. Tysk er vigtigt, fordi:

  • Tysk er det sprog, som flest europæere taler som modersmål
  • Tyskland er vores nærmeste nabo
  • Tyskland er vores største og vigtigste handelspartner
  • De tysksprogede lande – især Tyskland – har en stor historisk betydning for både Europa og Danmark

Målet for tyskundervisningen er, at du skal lære at forstå tysk, både som skrift- og talesprog. Og så skal du naturligvis også lære at bruge sproget som både mundtlig og skriftligt kommunikationsmiddel i konkrete situationer.

Men tysk er mere end sprogundervisning: Udover grammatiske regler og ordforråd lærer du også om de tysktalende lande. Der bliver drøftet kulturelle, historiske og sociale emner. Hovedvægt lægges på aktuelle emner, som bliver belyst fra et tysk (eller østrigsk eller schweizisk) synspunkt.

Vælger du at fortsætte med tysk i gymnasiet, kan du nå at blive virkelig dygtig til at kommunikere mundtligt og skriftligt på Europas største modersmål, og du får en dybere indsigt i tysksprogede landes kultur, samfundsforhold og historie.

Tysk indgår på linje med alle øvrige fag i faglige samarbejder på tværs af fagene.