INTRO

På NBG kan du tage engelsk C som enkeltfag.

Undervisningen foregår tirsdage og torsdage kl. 17.00 - 20.15

Opstart 2021: Afventer dato..

C - NIVEAU

Engelsk er uden tvivl det største globale sprog, og alle jobs kræver derfor, at man kan engelsk. Med engelsk C bliver du i stand til at kunne tale et flydende og simpelt engelsk og at kunne analysere kortere og lettere tekster.

Der læses typisk tre eller fire forløb.

Forløb et rummer typisk ret nemme tekster, hvor genredefinition og analyse skal trænes. Dvs. hvordan behandler man en novelle eller et lille digt? Hvad er vigtigt i en avisartikel?

Forløb to udgør et simpelt portræt af samfundsforhold i Storbritannien (fx om vold og kriminalitet), mens forløb tre typisk omhandler samfundsforhold og kultur i USA (fx amerikanske celebrities i 1920’erne og i dag).

Endelig indeholder pensum aspekter om engelsk som et globalt sprog, som vi fx kan arbejde med i temaet ”Fra Hollywood til Bollywood” (i Indien).

Kurset afsluttes med en mundtlig eksamen.