INTRO

På Nørrebro Gymnasium kan du tage matematik C som enkeltfag. 

Undervisningen foregår mandage og onsdage kl. 17.00 -21.05

Opstart 2021: Afventer dato.. 

C - NIVEAU

På C-niveau arbejder du med en række grundlæggende områder inden for matematikken, som f.eks. regneregler, simple variabelsammenhænge, vækstmodeller, statistik, grundlæggende sandsynlighedsregning og geometri.

Arbejdet med disse emner giver dig mulighed for at blive fortrolig med at anvende matematik i hverdagen, såvel i forhold til praktiske dagligdagsproblemer som i forhold til at kunne følge med i den naturvidenskabelige, teknologiske og samfundsvidenskabelige kommunikation, der foregår i medierne omkring os.

Der indgår en del skriftligt arbejde på C-niveau. Faget afsluttes med en mundtlig eksamen.