INTRO

På Nørrebro Gymnasium udbyder vi samfundsfag C som enkeltfag.

Undervisningen foregår tirsdage og torsdage kl. 17.00 - 20.15

Opstart 2021: Afventer dato.. 

C - NIVEAU

Samfundsfag giver os en forståelse af danske og internationale forhold, af os selv og vores omverden. 

Faget kredser om kernetemaerne sociologi, politik, økonomi og international politik, der alle hjælper os med at forstå den komplekse og globaliserede verden, vi befinder os i. Faget undersøger emner som den moderne krig, det multikulturelle samfund, økonomiske kriser, hvordan vi i fremtiden kan sikre velstand og velfærd og EU's indflydelse på Danmark. 

Vi henter vores viden fra verden omkring os; fra bøger, avisartikler, dokumentarer, sociale medier, interviews og spørgeskemaundersøgelser.  Og vi bygger bro mellem klasseværelset og verden udenfor gennem fx politiske oplæg, paneldebatter og ekskursioner.